TeamVi är Urban Minds

Namn
Titel
Telefon
Epost
Daniel Larsson
Daniel Larsson

VD, Grundare, Planeringsarkitekt FPR/MSA

Daniel Larsson

Daniel Larsson är delägare och grundare av Urban Minds. Daniel har tidigare arbetet för Stockholm stad där han ansvarat för ett flertal stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt, såsom Annedal, Ulvsunda, Söderstaden, Tele 2 Arena och Slakthusområdet. Daniel agerar som drivande och engagerad part i alla typer av planeringsprocesser. Arbetsmässigt har han sin tyngdpunkt inom projekt-/processledning och aktörssamordning. Genom sin mångåriga erfarenhet av att leda projekt både inom kommun och som konsult, från idé till genomförande, har han bred förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets olika aktörer samt kunskap om hur olika processer och projekt planeras och genomförs för att nå ett önskvärt resultat.

Kärnkompetenser
 • Strategisk rådgivning
 • Projekt- och processledning
 • Aktörssamordning
 • Strukturplan
Nyckelprojekt
Johanna Lundberg
Johanna Lundberg

Kreativ chef, Grundare, Planeringsarkitekt FPR/MSA

Johanna Lundberg

Johanna Lundberg är planeringsarkitekt, delägare och grundare av Urban Minds. Johanna har lång erfarenhet av att driva och samordna alla typer av samarbeten, plan- och gestaltningsprocesser samt en rad olika visions- och stadsutvecklingsprojekt i hela landet.

Johanna har genom drivande av gestaltnings- och planeringsfrågor i såväl storstadsmiljöer som inom småstads- och landsbygdsprojekt en gedigen expertis inom urban design och fysisk planering. Hennes fokus ligger främst inom analys av platsen, sammanhanget och stadsbilden, strukturplanervisions- och strategiarbete, gestaltningssamordning och fysisk planering. Johanna har dessutom med särskild framgång arbetat med att integrera kvaliteter i natur- och kulturbygd med nytänkande och attraktivitet i den framväxande staden.

Johanna är nyfiken och kreativt lagt med starkt engagemang inom arkitektur och stadsplanering. Hon riktar ständigt blicken utåt, mot staden, där människor, möten och miljöer fungerar som inspiration till hennes arbete.

Kärnkompetenser
 • Platsanalys
 • Kreativa designprocesser
 • Strukturplan
 • Hållbar urban design
Nyckelprojekt
Anton Bergendahl
Anton Bergendahl

Ekonomiansvarig, Projekt- och kontorsstöd (Tjänstledig)

Anton Bergendahl

Anton Bergendahl är Urban Minds ekonomiansvarig och har en bred roll med utgångspunkt i ekonomiska frågor. Anton ansvarar för bolagets ekonomi och arbetar i små och stora projekt som strategiskt och operativt affärsstöd.

Antons styrkor ligger i att förstå och hålla ihop helheter och i att kombinera analytisk förmåga med social kompetens. Hans stora intresse för samhällsutveckling, stadsbyggnad och ledarskap gör honom till en nyfiken och engagerad medarbetare som med lätthet rör sig mellan olika arbetsuppgifter och projekt.

Sedan tidigare har Anton ett brinnade intresse för musik och ett långt förflutet inom musikindustrin där han varit verksam som musiker, verksamhetsutvecklare och produktchef.Kärnkompetenser
 • Redovisning
 • Analys
 • Projektledning
 • Ekonomistyrning
Nyckelprojekt
Alexander Öhgren
Alexander Öhgren

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Alexander Öhgren

Alexander är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar främst med projektledning av detaljplaner. Han har flerårig erfarenhet av både kommunal- och privat verksamhet och har arbetat med stadsbyggnadsprojekt i olika skalor, från enskilda byggnader till hela stadsdelar.

Alexanders främsta styrka är att lyhört lyssna på inblandade aktörer önskemål och behov och försöka hitta en gemensam lösning för att ta projektet vidare. Han är nyfiken på de olika frågor som varje projekt bjuder på och noggrann med att viktiga aspekter inte glöms bort. I projekt arbetar Alexander för att få till en tydlig kommunikation och ansvarsfördelning för att ro projektet i hamn.

Alexanders arbetsskada sedan många år tar sig uttryck att i att han har svårt att gå en promenad utan att fundera på gaturummens mått, möten mellan byggnader och mark och vad det faktiskt är som gör att vissa platser är trevligare än andra.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Projektledning
 • Strategisk rådgivning
 • Tidiga skeden
Nyckelprojekt
Anastasiia Borodiienko
Anastasiia Borodiienko

Arkitekt SAR/MSA, Urban Designer

Anastasiia Borodiienko

Anastasiia är arkitekt SAR/MSA och urban designer med flerårig erfarenhet inom arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt från såväl Sverige som runt om i Europa. Hon fokuserar framför allt på konceptutveckling och strukturplaner i tidiga skeden, men jobbar även med detaljplanering och fördjupad översiktsplanering.Genom sina visionära och pedagogiska färdigheter och sin starka gestaltningsförmåga bidrar Anastasiia i olika skeden av multidisciplinära projekt. Hennes styrka är att skapa arkitektoniska koncept och att ge form till komplexa stadsmiljöer utifrån varje plats unika kontext och projektets mål.

Anastasiia är en kreativ, nyfiken och öppen person som fascineras och inspireras av människor, konst, filosofi och kulturell mångfald. Hon brinner för att bidra till ett demokratiskt och inkluderande samhälle där varje människas unicitet och värderingar står i centrum.

Kärnkompetenser
 • Konceptutveckling
 • Strukturplan
 • Gestaltning
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Caroline Björk Novak
Caroline Björk Novak

Planeringsarkitekt MSA, Partner

Caroline Björk Novak

Caroline Björk Novak är planeringsarkitekt MSA och har gedigen erfarenhet av stadsbyggnadsprojekt i alla skalor. Caroline har tidigare arbetat kommunalt med strategisk planering och i tidiga skeden, till exempel programarbeten och områdesplanering. Caroline har även erfarenhet inom fältet regional planering där hon har jobbat som projektledare för ett internationellt EU-projekt och med KTH-baserad forskning om regionförstoring och jämställdhet.

Caroline arbetar som uppdragsledare i projekt där det krävs det lilla extra för att hitta processer för att driva frågor framåt och att få alla aktörer med på samma båt. Hon arbetar också i tidiga strukturplaneskeden – i skalan från 50 till 15 000 bostäder – där strukturerna ofta testas och utvärderas mot hållbarhetsmål i tvärsektoriella grupper. Caroline drivs starkt av tron på samarbete och samskapande och har ett stort engagemang för de sociala hållbarhetsfrågorna.

Caroline är engagerad och drivande och lägger stor vikt vid struktur, kommunikation och det skrivna språket. Hon arbetar gärna i team med riktigt kreativa själar där hon har förmågan att fånga och tratta ner visionära idéer till hållbara och genomförbara projekt. Allra bäst trivs hon som projekt- och processledare.

Kärnkompetenser
 • Projekt- och processledning
 • Strategisk rådgivning
 • Social hållbarhet
 • Tidiga skeden
Nyckelprojekt
Clara Ahlenius
Clara Ahlenius

Planeringsarkitekt MSA

Clara Ahlenius

Clara är planeringsarkitekt FPR och utbildad inom fysisk planering med en master i stadsplanering. Hon arbetar med en stor variation av projekt, från strukturarbete och workshops till stadsutveckling och detaljplanering.

Clara är kommunikativ, nyfiken och utåtriktad med en stark drivkraft att göra gott och göra det tillsammans.  

Hon drar sig inte för att ställa de svåra frågorna samtidigt som ett gott skratt alltid lurar runt hörnet. Med hennes bakgrund inom stadsplanering och hennes förmåga att skapa en trivsam atmosfär driver hon projekten framåt utan att släppa blicken på målet.

Kärnkompetenser
Nyckelprojekt
Hanna Hällström
Hanna Hällström

Planarkitekt LAR/MSA, Kontorschef, Partner

Hanna Hällström

Hanna Hällström är utbildad landskapsarkitekt med planeringsinriktning. Hon arbetar som planarkitekt och kontorschef på Urban Minds. Hanna har lång erfarenhet av att driva stadsbyggnadsprojekt och arbetar främst med detaljplanering och tidiga skeden.

Hanna arbetar som uppdragsledare i uppdrag med varierande omfattning och komplexitet. Hon brinner för samhällsbyggandets möten mellan människan, platsen och miljön samt de komplexa avväganden som krävs mellan olika intressen för ett lyckat projekt. Hanna har öga för helhetsbilden och drivs av att hitta samband och beroenden i planeringsprocesser kopplat till drivkrafter hos olika parter och möjligheten till värdeskapande i varje projekt.

Hanna är lyhörd och ambitiös vilket gör henne till en uppskattad projektledare och samarbetspart. Hon är engagerad och sprider positiv energi. Hanna trivs bäst i samarbeten med andra och tar ofta rollen som spindeln i nätet både internt på kontoret och externt som projektledare eller deltagare i projekt.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Tidiga skeden
 • Projektledning
 • Strategisk rådgivning
Nyckelprojekt
Joakim Lindmarker
Joakim Lindmarker

Arkitekt MSA, Hållbarhetsexpert

Joakim Lindmarker

Joakim Lindmarker arbetar för hållbara städer och samhällen genom stadsutveckling. Han har arbetat med allt från detaljplaner och gestaltningsprogram till övergripande strategiska planer. Joakim arbetar strukturerat för att se till att hållbarhetsfrågorna behandlas på rätt sätt beroende på plats och skede.

Joakim har stort engagemang för och kunskap om en mängd hållbarhetsaspekter. Han har genom utforskande och iterativa processer i tvärsektoriella grupper hjälpt många projekt att hitta rätt målsättning och angreppssätt för hållbarhet. Joakim har bland annat erfarenhet av att arbeta med strategiskt hållbarhetsarbete, projektledning och -koordinering, forskningssamarbeten, visionsarbete, medborgardeltagande, platsanalyser, gestaltningsprogram och fysisk planering.

Joakim har länge varit engagerad i den svenska miljörörelsen, men sitt intresse för planering hittade han när han jobbade med Arkitekter utan gränser i ett slumområde i Quito, Ecuador.

Kärnkompetenser
 • Strategisk hållbarhet
 • Strukturplan
 • Workshopprocesser
 • Forskning och utveckling
Nyckelprojekt
Johan Böhlmark
Johan Böhlmark

Planeringsarkitekt

Johan Böhlmark

Johan Böhlmark är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar med varierande uppdrag inom tidiga skeden och detaljplanering med primärt fokus på strukturplan och gestaltningsfrågor.

Johans styrka ligger i att i tidigt skede, tillsammans i ett team identifiera ett projekts viktiga planeringsförutsättningar och utmaningar för att sedan översätta dessa till en struktur som förhåller sig till sin kontext, människan och genomförbarhet. Johan jobbar därför ofta och helst från den tidiga idéskissen till att i detaljplanen säkra projektets kvaliteter i bl.a. planbestämmelser och gestaltningsprogram.

Johan är kreativt lagd och har ett gediget intresse för arkitektur och stadsbyggnad inom alla dess skalor. Med ett nyfiket öga för detaljer och helhet hämtar han sin inspiration i miljön omkring sig och tar med sig in i arbetet.

Kärnkompetenser
 • Strukturplan
 • Gestaltning
 • Tidiga skeden
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Johanna Bahador
Johanna Bahador

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Johanna Bahador

Johanna  Bahador är planeringsarkitekt FPR/MSA och är utbildad inom fysisk planering med en master inom landskapsarkitektur. Hon arbetar med varierade plan-, visions och stadsutvecklingsprojekt inom tidiga skeden med fokus på struktur- och gestaltningsfrågor samt detaljplanering.    

Med en utbildning som spänner över flera inriktningar och erfarenhet från arbete med stadsutvecklingsprojekt på arkitektkontor har Johanna en bred kunskapsgrund. Detta är till nytta både för att kunna förstå och hantera  komplexa projekt men också i kommunikationen med olika kompetenser.    

Johanna är strukturerad, engagerad och resultatinriktad men har inga problem att stanna upp och vidga perspektiven. Hon tror starkt på att god stämning och tillåtande klimat i projekten är ett mål i sig och kommer leda till goda resultat och jobbar därför gärna med kreativa idéprocesser.

Kärnkompetenser
 • Strukturplan
 • Gestaltning
 • Tidiga skeden
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Julia Karlsson
Julia Karlsson

Planeringsarkitekt MSA

Julia Karlsson

Julia Karlsson är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar med varierande uppdrag med fokus på detaljplanering, stadsutvecklingsprojekt och översiktsplanering. Hon har tidigare kommunal erfarenhet och god insikt i den kommunala verksamheten då hon arbetat med såväl strategiska frågor som bostadsförsörjning, översiktsplanering och detaljplanering.  

Julia är lösningsinriktad och hittar ofta vägar framåt i komplexa projekt. Hon är lyhörd och lägger stor vikt vid  god kommunikation och en öppen dialog inom projekten för att öka förståelsen för processen. Hennes styrka ligger i att förstå helheten och behovet av att rätt frågor kommer in i rätt skede i planeringen.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Strategisk rådgivning och planering
 • Tidiga skeden
Nyckelprojekt
Karolina Åslund
Karolina Åslund

Planeringsarkitekt FPR/MSA, Partner, Malmö

Karolina Åslund

Karolina Åslund är planeringsarkitekt på Urban Minds och har flerårig erfarenhet från såväl kommunal som privat verksamhet. Karolina har sin arbetsmässiga tyngdpunkt inom fysisk planering där hon som ansvarig och samordnande planarkitekt har drivit utvecklingen av flera  stora stadsdelar och kommunikationsprojekt. Hon har även arbetat med processledning och samordning av utredningar och genomförandefrågor. Under sin tid på kommunen har Karolina erfarenhet av att arbeta nära den politiska ledningen och kommunmedborgarna.

Karolina har gedigen kunskap inom detaljplanering, PBL och projektledning samt har stor vana av att samordna olika kompetenser och aktörer.  

Karolina uppskattar att arbeta i team och hittar sin energi i mötet med nya människor och kompetenser. Variationen av utmaningar och frågor som uppstår i utvecklingen av staden är något som ger engagemang och nyfikenhet till varje projekt.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Projektledning
 • Strategisk rådgivning
Nyckelprojekt
Karolina Wendel
Karolina Wendel

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Karolina Wendel

Karolina Wendel arbetar som planeringsarkitekt på Urban Minds. Med tidigare kommunal erfarenhet är hon främst inriktad på att arbeta med gestaltning inom tidiga skeden i planeringsprocessen, med fokus på detaljplaneprogram, stadsbyggnadsprogram och förstudier. Hon brinner för social hållbarhet och feministisk planering, vilket hon drivit och arbetat med inom både Sveriges Arkitekter och Boverket.

Karolinas största styrka är att få saker att hända. Med nyfikenhet och mycket energi har hon en stor drivkraft att initiera, uppmuntra och driva på nya idéer. Helst och bäst arbetar hon i ett tight team som skapar förutsättningar för deltagarna att briljera inom sina respektive områden. Karolina arbetar ofta och gärna med att anordna workshops, med alltifrån en handfull till hundratalet deltagare.

Utöver stadsplanering är de största intressena musicerande och mönsterskapande - vilka båda är lätta att korsbefrukta med stadens arkitektur, dynamik, sekvenser och liv.

Kärnkompetenser
 • Stadsbyggnads- och gestaltningsprogram
 • Social hållbarhet
 • Gruppledning och processarbete
 • Utbildning
Nyckelprojekt
Kristin Magnusson
Kristin Magnusson

Samhällsplanerare, Projektledare

Kristin Magnusson

Kristin Magnusson arbetar främst med strategisk och översiktlig planering samt rådgivning och processledning i såväl detaljplaneskede som tidigare skeden.

Kristin har en kombinerad planerar- och civilingenjörsbakgrund med erfarenhet av planering och processledning inom såväl kommunal som privat sektor. Detta ger henne en särkild förståelse för deltagande aktörer i stadsbyggandets tidiga skeden och avgörande strategiska beslut. Att hitta gemensamma incitament och medla i komplexa stadsbyggnadsprojekt har därför blivit hennes fokus. Hon tror på hållbarhet och kvalitet i stadsbyggande genom tätare samarbete och ökad förståelse mellan deltagande aktörer.

Kristin är en socialt lagd tänkare som tycker om att utmanas och att utmana invanda hjulspår. En konstnärssjäl med civilingenjörsbakgrund som gillar när det går fort i backen eller lutar lite extra på sjön. Hon hämtar energi i kreativa processer och i samarbeten med andra.

Utbildning

Kärnkompetenser
 • Strategisk planering och rådgivning
 • Översiktsplanering
 • Aktörssamordning
 • Process- och projektledning
Nyckelprojekt
Mats Åberg

Planeringsarkitekt

Mats Åberg

Mats är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar främst med detaljplaneuppdrag men även i struktur- och visionsarbeten. Han har mångårig erfarenhet från arbete på kommun och som konsult. Mats drivs av att få vara med och hitta vägar fram där god stadsbyggnad och genomförbarhet går hand i hand, allra helst samtidigt som vi vågar pröva nytt. Han har till exempel drivit arbetet med ett av de första p-tal noll-husen i Stockholms län och tagit fram ett gestaltningsprogram genom riktad dialog med unga tjejer.

Genom sin varierade erfarenhet av olika typer av projekt har Mats stor förståelse för de drivande krafterna inom stadsbyggnad och en utvecklad förmåga att vägleda och göra avvägningar genom processen. Han trivs bra i sociala sammanhang och bidrar gärna till att skapa en god och produktiv stämning med sikte mot en vacker framtid. Vid sidan av jobbet fantiserar han om tid och rum och Brynäs nästa SM-guld.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Gestaltningsprocesser
 • Tidiga skeden
 • Strategisk rådgivning
Nyckelprojekt
Mia Hasslebrant
Mia Hasslebrant

Kontorsansvarig

Mia Hasslebrant

Kärnkompetenser
 • Administration
 • Kontor-och projektstöd
Nyckelprojekt
Niklas Robbe
Niklas Robbe

Planeringsarkitekt FPR/MSA, Partner

Niklas Robbe

Niklas Robbe är planeringsarkitekt på Urban Minds och jobbar främst med processledning och detaljplanering. Niklas har arbetserfarenhet från både den kommunala och privata sektorn och trivs bäst i rollen som samordnande länk mellan dessa.

Niklas har ansvarat för ett flertal stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt och har en bred förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets olika aktörer samt kunskap om hur olika processer och projekt planeras. Med hjälp av sin sociala kompetens och tekniska kunnande hittar Niklas ofta nya vägar framåt som både löser upp svåra processknutar och utvecklar projekten ytterligare.

Niklas är nyfiken och älskar att upptäcka nya städer och platser. Om platsen dessutom har en historisk koppling blir utflykten lätt en heldag.

Kärnkompetenser
 • Strategisk rådgivning
 • Projekt- och processledning
 • Aktörssamordning
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Niklas Robbe
Niklas Robbe

Planeringsarkitekt FPR/MSA, Partner

Niklas Robbe

Niklas Robbe är planeringsarkitekt på Urban Minds och jobbar främst med processledning och detaljplanering. Niklas har arbetserfarenhet från både den kommunala och privata sektorn och trivs bäst i rollen som samordnande länk mellan dessa.

Niklas har ansvarat för ett flertal stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt och har en bred förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets olika aktörer samt kunskap om hur olika processer och projekt planeras. Med hjälp av sin sociala kompetens och tekniska kunnande hittar Niklas ofta nya vägar framåt som både löser upp svåra processknutar och utvecklar projekten ytterligare.

Niklas är nyfiken och älskar att upptäcka nya städer och platser. Om platsen dessutom har en historisk koppling blir utflykten lätt en heldag.

Kärnkompetenser
 • Strategisk rådgivning
 • Projekt- och processledning
 • Aktörssamordning
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Mia Hasslebrant
Mia Hasslebrant

Kontorsansvarig

Mia Hasslebrant

Kärnkompetenser
 • Administration
 • Kontor-och projektstöd
Nyckelprojekt
Mats Åberg

Planeringsarkitekt

Mats Åberg

Mats är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar främst med detaljplaneuppdrag men även i struktur- och visionsarbeten. Han har mångårig erfarenhet från arbete på kommun och som konsult. Mats drivs av att få vara med och hitta vägar fram där god stadsbyggnad och genomförbarhet går hand i hand, allra helst samtidigt som vi vågar pröva nytt. Han har till exempel drivit arbetet med ett av de första p-tal noll-husen i Stockholms län och tagit fram ett gestaltningsprogram genom riktad dialog med unga tjejer.

Genom sin varierade erfarenhet av olika typer av projekt har Mats stor förståelse för de drivande krafterna inom stadsbyggnad och en utvecklad förmåga att vägleda och göra avvägningar genom processen. Han trivs bra i sociala sammanhang och bidrar gärna till att skapa en god och produktiv stämning med sikte mot en vacker framtid. Vid sidan av jobbet fantiserar han om tid och rum och Brynäs nästa SM-guld.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Gestaltningsprocesser
 • Tidiga skeden
 • Strategisk rådgivning
Nyckelprojekt
Kristin Magnusson
Kristin Magnusson

Samhällsplanerare, Projektledare

Kristin Magnusson

Kristin Magnusson arbetar främst med strategisk och översiktlig planering samt rådgivning och processledning i såväl detaljplaneskede som tidigare skeden.

Kristin har en kombinerad planerar- och civilingenjörsbakgrund med erfarenhet av planering och processledning inom såväl kommunal som privat sektor. Detta ger henne en särkild förståelse för deltagande aktörer i stadsbyggandets tidiga skeden och avgörande strategiska beslut. Att hitta gemensamma incitament och medla i komplexa stadsbyggnadsprojekt har därför blivit hennes fokus. Hon tror på hållbarhet och kvalitet i stadsbyggande genom tätare samarbete och ökad förståelse mellan deltagande aktörer.

Kristin är en socialt lagd tänkare som tycker om att utmanas och att utmana invanda hjulspår. En konstnärssjäl med civilingenjörsbakgrund som gillar när det går fort i backen eller lutar lite extra på sjön. Hon hämtar energi i kreativa processer och i samarbeten med andra.

Utbildning

Kärnkompetenser
 • Strategisk planering och rådgivning
 • Översiktsplanering
 • Aktörssamordning
 • Process- och projektledning
Nyckelprojekt
Karolina Åslund
Karolina Åslund

Planeringsarkitekt FPR/MSA, Partner, Malmö

Karolina Åslund

Karolina Åslund är planeringsarkitekt på Urban Minds och har flerårig erfarenhet från såväl kommunal som privat verksamhet. Karolina har sin arbetsmässiga tyngdpunkt inom fysisk planering där hon som ansvarig och samordnande planarkitekt har drivit utvecklingen av flera  stora stadsdelar och kommunikationsprojekt. Hon har även arbetat med processledning och samordning av utredningar och genomförandefrågor. Under sin tid på kommunen har Karolina erfarenhet av att arbeta nära den politiska ledningen och kommunmedborgarna.

Karolina har gedigen kunskap inom detaljplanering, PBL och projektledning samt har stor vana av att samordna olika kompetenser och aktörer.  

Karolina uppskattar att arbeta i team och hittar sin energi i mötet med nya människor och kompetenser. Variationen av utmaningar och frågor som uppstår i utvecklingen av staden är något som ger engagemang och nyfikenhet till varje projekt.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Projektledning
 • Strategisk rådgivning
Nyckelprojekt
Karolina Wendel
Karolina Wendel

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Karolina Wendel

Karolina Wendel arbetar som planeringsarkitekt på Urban Minds. Med tidigare kommunal erfarenhet är hon främst inriktad på att arbeta med gestaltning inom tidiga skeden i planeringsprocessen, med fokus på detaljplaneprogram, stadsbyggnadsprogram och förstudier. Hon brinner för social hållbarhet och feministisk planering, vilket hon drivit och arbetat med inom både Sveriges Arkitekter och Boverket.

Karolinas största styrka är att få saker att hända. Med nyfikenhet och mycket energi har hon en stor drivkraft att initiera, uppmuntra och driva på nya idéer. Helst och bäst arbetar hon i ett tight team som skapar förutsättningar för deltagarna att briljera inom sina respektive områden. Karolina arbetar ofta och gärna med att anordna workshops, med alltifrån en handfull till hundratalet deltagare.

Utöver stadsplanering är de största intressena musicerande och mönsterskapande - vilka båda är lätta att korsbefrukta med stadens arkitektur, dynamik, sekvenser och liv.

Kärnkompetenser
 • Stadsbyggnads- och gestaltningsprogram
 • Social hållbarhet
 • Gruppledning och processarbete
 • Utbildning
Nyckelprojekt
Julia Karlsson
Julia Karlsson

Planeringsarkitekt MSA

Julia Karlsson

Julia Karlsson är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar med varierande uppdrag med fokus på detaljplanering, stadsutvecklingsprojekt och översiktsplanering. Hon har tidigare kommunal erfarenhet och god insikt i den kommunala verksamheten då hon arbetat med såväl strategiska frågor som bostadsförsörjning, översiktsplanering och detaljplanering.  

Julia är lösningsinriktad och hittar ofta vägar framåt i komplexa projekt. Hon är lyhörd och lägger stor vikt vid  god kommunikation och en öppen dialog inom projekten för att öka förståelsen för processen. Hennes styrka ligger i att förstå helheten och behovet av att rätt frågor kommer in i rätt skede i planeringen.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Strategisk rådgivning och planering
 • Tidiga skeden
Nyckelprojekt
Johanna Lundberg
Johanna Lundberg

Kreativ chef, Grundare, Planeringsarkitekt FPR/MSA

Johanna Lundberg

Johanna Lundberg är planeringsarkitekt, delägare och grundare av Urban Minds. Johanna har lång erfarenhet av att driva och samordna alla typer av samarbeten, plan- och gestaltningsprocesser samt en rad olika visions- och stadsutvecklingsprojekt i hela landet.

Johanna har genom drivande av gestaltnings- och planeringsfrågor i såväl storstadsmiljöer som inom småstads- och landsbygdsprojekt en gedigen expertis inom urban design och fysisk planering. Hennes fokus ligger främst inom analys av platsen, sammanhanget och stadsbilden, strukturplanervisions- och strategiarbete, gestaltningssamordning och fysisk planering. Johanna har dessutom med särskild framgång arbetat med att integrera kvaliteter i natur- och kulturbygd med nytänkande och attraktivitet i den framväxande staden.

Johanna är nyfiken och kreativt lagt med starkt engagemang inom arkitektur och stadsplanering. Hon riktar ständigt blicken utåt, mot staden, där människor, möten och miljöer fungerar som inspiration till hennes arbete.

Kärnkompetenser
 • Platsanalys
 • Kreativa designprocesser
 • Strukturplan
 • Hållbar urban design
Nyckelprojekt
Johanna Bahador
Johanna Bahador

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Johanna Bahador

Johanna  Bahador är planeringsarkitekt FPR/MSA och är utbildad inom fysisk planering med en master inom landskapsarkitektur. Hon arbetar med varierade plan-, visions och stadsutvecklingsprojekt inom tidiga skeden med fokus på struktur- och gestaltningsfrågor samt detaljplanering.    

Med en utbildning som spänner över flera inriktningar och erfarenhet från arbete med stadsutvecklingsprojekt på arkitektkontor har Johanna en bred kunskapsgrund. Detta är till nytta både för att kunna förstå och hantera  komplexa projekt men också i kommunikationen med olika kompetenser.    

Johanna är strukturerad, engagerad och resultatinriktad men har inga problem att stanna upp och vidga perspektiven. Hon tror starkt på att god stämning och tillåtande klimat i projekten är ett mål i sig och kommer leda till goda resultat och jobbar därför gärna med kreativa idéprocesser.

Kärnkompetenser
 • Strukturplan
 • Gestaltning
 • Tidiga skeden
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Johan Böhlmark
Johan Böhlmark

Planeringsarkitekt

Johan Böhlmark

Johan Böhlmark är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar med varierande uppdrag inom tidiga skeden och detaljplanering med primärt fokus på strukturplan och gestaltningsfrågor.

Johans styrka ligger i att i tidigt skede, tillsammans i ett team identifiera ett projekts viktiga planeringsförutsättningar och utmaningar för att sedan översätta dessa till en struktur som förhåller sig till sin kontext, människan och genomförbarhet. Johan jobbar därför ofta och helst från den tidiga idéskissen till att i detaljplanen säkra projektets kvaliteter i bl.a. planbestämmelser och gestaltningsprogram.

Johan är kreativt lagd och har ett gediget intresse för arkitektur och stadsbyggnad inom alla dess skalor. Med ett nyfiket öga för detaljer och helhet hämtar han sin inspiration i miljön omkring sig och tar med sig in i arbetet.

Kärnkompetenser
 • Strukturplan
 • Gestaltning
 • Tidiga skeden
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Joakim Lindmarker
Joakim Lindmarker

Arkitekt MSA, Hållbarhetsexpert

Joakim Lindmarker

Joakim Lindmarker arbetar för hållbara städer och samhällen genom stadsutveckling. Han har arbetat med allt från detaljplaner och gestaltningsprogram till övergripande strategiska planer. Joakim arbetar strukturerat för att se till att hållbarhetsfrågorna behandlas på rätt sätt beroende på plats och skede.

Joakim har stort engagemang för och kunskap om en mängd hållbarhetsaspekter. Han har genom utforskande och iterativa processer i tvärsektoriella grupper hjälpt många projekt att hitta rätt målsättning och angreppssätt för hållbarhet. Joakim har bland annat erfarenhet av att arbeta med strategiskt hållbarhetsarbete, projektledning och -koordinering, forskningssamarbeten, visionsarbete, medborgardeltagande, platsanalyser, gestaltningsprogram och fysisk planering.

Joakim har länge varit engagerad i den svenska miljörörelsen, men sitt intresse för planering hittade han när han jobbade med Arkitekter utan gränser i ett slumområde i Quito, Ecuador.

Kärnkompetenser
 • Strategisk hållbarhet
 • Strukturplan
 • Workshopprocesser
 • Forskning och utveckling
Nyckelprojekt
Hanna Hällström
Hanna Hällström

Planarkitekt LAR/MSA, Kontorschef, Partner

Hanna Hällström

Hanna Hällström är utbildad landskapsarkitekt med planeringsinriktning. Hon arbetar som planarkitekt och kontorschef på Urban Minds. Hanna har lång erfarenhet av att driva stadsbyggnadsprojekt och arbetar främst med detaljplanering och tidiga skeden.

Hanna arbetar som uppdragsledare i uppdrag med varierande omfattning och komplexitet. Hon brinner för samhällsbyggandets möten mellan människan, platsen och miljön samt de komplexa avväganden som krävs mellan olika intressen för ett lyckat projekt. Hanna har öga för helhetsbilden och drivs av att hitta samband och beroenden i planeringsprocesser kopplat till drivkrafter hos olika parter och möjligheten till värdeskapande i varje projekt.

Hanna är lyhörd och ambitiös vilket gör henne till en uppskattad projektledare och samarbetspart. Hon är engagerad och sprider positiv energi. Hanna trivs bäst i samarbeten med andra och tar ofta rollen som spindeln i nätet både internt på kontoret och externt som projektledare eller deltagare i projekt.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Tidiga skeden
 • Projektledning
 • Strategisk rådgivning
Nyckelprojekt
Daniel Larsson
Daniel Larsson

VD, Grundare, Planeringsarkitekt FPR/MSA

Daniel Larsson

Daniel Larsson är delägare och grundare av Urban Minds. Daniel har tidigare arbetet för Stockholm stad där han ansvarat för ett flertal stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt, såsom Annedal, Ulvsunda, Söderstaden, Tele 2 Arena och Slakthusområdet. Daniel agerar som drivande och engagerad part i alla typer av planeringsprocesser. Arbetsmässigt har han sin tyngdpunkt inom projekt-/processledning och aktörssamordning. Genom sin mångåriga erfarenhet av att leda projekt både inom kommun och som konsult, från idé till genomförande, har han bred förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets olika aktörer samt kunskap om hur olika processer och projekt planeras och genomförs för att nå ett önskvärt resultat.

Kärnkompetenser
 • Strategisk rådgivning
 • Projekt- och processledning
 • Aktörssamordning
 • Strukturplan
Nyckelprojekt
Clara Ahlenius
Clara Ahlenius

Planeringsarkitekt MSA

Clara Ahlenius

Clara är planeringsarkitekt FPR och utbildad inom fysisk planering med en master i stadsplanering. Hon arbetar med en stor variation av projekt, från strukturarbete och workshops till stadsutveckling och detaljplanering.

Clara är kommunikativ, nyfiken och utåtriktad med en stark drivkraft att göra gott och göra det tillsammans.  

Hon drar sig inte för att ställa de svåra frågorna samtidigt som ett gott skratt alltid lurar runt hörnet. Med hennes bakgrund inom stadsplanering och hennes förmåga att skapa en trivsam atmosfär driver hon projekten framåt utan att släppa blicken på målet.

Kärnkompetenser
Nyckelprojekt
Caroline Björk Novak
Caroline Björk Novak

Planeringsarkitekt MSA, Partner

Caroline Björk Novak

Caroline Björk Novak är planeringsarkitekt MSA och har gedigen erfarenhet av stadsbyggnadsprojekt i alla skalor. Caroline har tidigare arbetat kommunalt med strategisk planering och i tidiga skeden, till exempel programarbeten och områdesplanering. Caroline har även erfarenhet inom fältet regional planering där hon har jobbat som projektledare för ett internationellt EU-projekt och med KTH-baserad forskning om regionförstoring och jämställdhet.

Caroline arbetar som uppdragsledare i projekt där det krävs det lilla extra för att hitta processer för att driva frågor framåt och att få alla aktörer med på samma båt. Hon arbetar också i tidiga strukturplaneskeden – i skalan från 50 till 15 000 bostäder – där strukturerna ofta testas och utvärderas mot hållbarhetsmål i tvärsektoriella grupper. Caroline drivs starkt av tron på samarbete och samskapande och har ett stort engagemang för de sociala hållbarhetsfrågorna.

Caroline är engagerad och drivande och lägger stor vikt vid struktur, kommunikation och det skrivna språket. Hon arbetar gärna i team med riktigt kreativa själar där hon har förmågan att fånga och tratta ner visionära idéer till hållbara och genomförbara projekt. Allra bäst trivs hon som projekt- och processledare.

Kärnkompetenser
 • Projekt- och processledning
 • Strategisk rådgivning
 • Social hållbarhet
 • Tidiga skeden
Nyckelprojekt
Anton Bergendahl
Anton Bergendahl

Ekonomiansvarig, Projekt- och kontorsstöd (Tjänstledig)

Anton Bergendahl

Anton Bergendahl är Urban Minds ekonomiansvarig och har en bred roll med utgångspunkt i ekonomiska frågor. Anton ansvarar för bolagets ekonomi och arbetar i små och stora projekt som strategiskt och operativt affärsstöd.

Antons styrkor ligger i att förstå och hålla ihop helheter och i att kombinera analytisk förmåga med social kompetens. Hans stora intresse för samhällsutveckling, stadsbyggnad och ledarskap gör honom till en nyfiken och engagerad medarbetare som med lätthet rör sig mellan olika arbetsuppgifter och projekt.

Sedan tidigare har Anton ett brinnade intresse för musik och ett långt förflutet inom musikindustrin där han varit verksam som musiker, verksamhetsutvecklare och produktchef.Kärnkompetenser
 • Redovisning
 • Analys
 • Projektledning
 • Ekonomistyrning
Nyckelprojekt
Anastasiia Borodiienko
Anastasiia Borodiienko

Arkitekt SAR/MSA, Urban Designer

Anastasiia Borodiienko

Anastasiia är arkitekt SAR/MSA och urban designer med flerårig erfarenhet inom arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt från såväl Sverige som runt om i Europa. Hon fokuserar framför allt på konceptutveckling och strukturplaner i tidiga skeden, men jobbar även med detaljplanering och fördjupad översiktsplanering.Genom sina visionära och pedagogiska färdigheter och sin starka gestaltningsförmåga bidrar Anastasiia i olika skeden av multidisciplinära projekt. Hennes styrka är att skapa arkitektoniska koncept och att ge form till komplexa stadsmiljöer utifrån varje plats unika kontext och projektets mål.

Anastasiia är en kreativ, nyfiken och öppen person som fascineras och inspireras av människor, konst, filosofi och kulturell mångfald. Hon brinner för att bidra till ett demokratiskt och inkluderande samhälle där varje människas unicitet och värderingar står i centrum.

Kärnkompetenser
 • Konceptutveckling
 • Strukturplan
 • Gestaltning
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Alexander Öhgren
Alexander Öhgren

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Alexander Öhgren

Alexander är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar främst med projektledning av detaljplaner. Han har flerårig erfarenhet av både kommunal- och privat verksamhet och har arbetat med stadsbyggnadsprojekt i olika skalor, från enskilda byggnader till hela stadsdelar.

Alexanders främsta styrka är att lyhört lyssna på inblandade aktörer önskemål och behov och försöka hitta en gemensam lösning för att ta projektet vidare. Han är nyfiken på de olika frågor som varje projekt bjuder på och noggrann med att viktiga aspekter inte glöms bort. I projekt arbetar Alexander för att få till en tydlig kommunikation och ansvarsfördelning för att ro projektet i hamn.

Alexanders arbetsskada sedan många år tar sig uttryck att i att han har svårt att gå en promenad utan att fundera på gaturummens mått, möten mellan byggnader och mark och vad det faktiskt är som gör att vissa platser är trevligare än andra.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Projektledning
 • Strategisk rådgivning
 • Tidiga skeden
Nyckelprojekt
Alexander Öhgren
Alexander Öhgren

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Alexander Öhgren

Alexander är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar främst med projektledning av detaljplaner. Han har flerårig erfarenhet av både kommunal- och privat verksamhet och har arbetat med stadsbyggnadsprojekt i olika skalor, från enskilda byggnader till hela stadsdelar.

Alexanders främsta styrka är att lyhört lyssna på inblandade aktörer önskemål och behov och försöka hitta en gemensam lösning för att ta projektet vidare. Han är nyfiken på de olika frågor som varje projekt bjuder på och noggrann med att viktiga aspekter inte glöms bort. I projekt arbetar Alexander för att få till en tydlig kommunikation och ansvarsfördelning för att ro projektet i hamn.

Alexanders arbetsskada sedan många år tar sig uttryck att i att han har svårt att gå en promenad utan att fundera på gaturummens mått, möten mellan byggnader och mark och vad det faktiskt är som gör att vissa platser är trevligare än andra.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Projektledning
 • Strategisk rådgivning
 • Tidiga skeden
Nyckelprojekt
Anastasiia Borodiienko
Anastasiia Borodiienko

Arkitekt SAR/MSA, Urban Designer

Anastasiia Borodiienko

Anastasiia är arkitekt SAR/MSA och urban designer med flerårig erfarenhet inom arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt från såväl Sverige som runt om i Europa. Hon fokuserar framför allt på konceptutveckling och strukturplaner i tidiga skeden, men jobbar även med detaljplanering och fördjupad översiktsplanering.Genom sina visionära och pedagogiska färdigheter och sin starka gestaltningsförmåga bidrar Anastasiia i olika skeden av multidisciplinära projekt. Hennes styrka är att skapa arkitektoniska koncept och att ge form till komplexa stadsmiljöer utifrån varje plats unika kontext och projektets mål.

Anastasiia är en kreativ, nyfiken och öppen person som fascineras och inspireras av människor, konst, filosofi och kulturell mångfald. Hon brinner för att bidra till ett demokratiskt och inkluderande samhälle där varje människas unicitet och värderingar står i centrum.

Kärnkompetenser
 • Konceptutveckling
 • Strukturplan
 • Gestaltning
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Anton Bergendahl
Anton Bergendahl

Ekonomiansvarig, Projekt- och kontorsstöd (Tjänstledig)

Anton Bergendahl

Anton Bergendahl är Urban Minds ekonomiansvarig och har en bred roll med utgångspunkt i ekonomiska frågor. Anton ansvarar för bolagets ekonomi och arbetar i små och stora projekt som strategiskt och operativt affärsstöd.

Antons styrkor ligger i att förstå och hålla ihop helheter och i att kombinera analytisk förmåga med social kompetens. Hans stora intresse för samhällsutveckling, stadsbyggnad och ledarskap gör honom till en nyfiken och engagerad medarbetare som med lätthet rör sig mellan olika arbetsuppgifter och projekt.

Sedan tidigare har Anton ett brinnade intresse för musik och ett långt förflutet inom musikindustrin där han varit verksam som musiker, verksamhetsutvecklare och produktchef.Kärnkompetenser
 • Redovisning
 • Analys
 • Projektledning
 • Ekonomistyrning
Nyckelprojekt
Caroline Björk Novak
Caroline Björk Novak

Planeringsarkitekt MSA, Partner

Caroline Björk Novak

Caroline Björk Novak är planeringsarkitekt MSA och har gedigen erfarenhet av stadsbyggnadsprojekt i alla skalor. Caroline har tidigare arbetat kommunalt med strategisk planering och i tidiga skeden, till exempel programarbeten och områdesplanering. Caroline har även erfarenhet inom fältet regional planering där hon har jobbat som projektledare för ett internationellt EU-projekt och med KTH-baserad forskning om regionförstoring och jämställdhet.

Caroline arbetar som uppdragsledare i projekt där det krävs det lilla extra för att hitta processer för att driva frågor framåt och att få alla aktörer med på samma båt. Hon arbetar också i tidiga strukturplaneskeden – i skalan från 50 till 15 000 bostäder – där strukturerna ofta testas och utvärderas mot hållbarhetsmål i tvärsektoriella grupper. Caroline drivs starkt av tron på samarbete och samskapande och har ett stort engagemang för de sociala hållbarhetsfrågorna.

Caroline är engagerad och drivande och lägger stor vikt vid struktur, kommunikation och det skrivna språket. Hon arbetar gärna i team med riktigt kreativa själar där hon har förmågan att fånga och tratta ner visionära idéer till hållbara och genomförbara projekt. Allra bäst trivs hon som projekt- och processledare.

Kärnkompetenser
 • Projekt- och processledning
 • Strategisk rådgivning
 • Social hållbarhet
 • Tidiga skeden
Nyckelprojekt
Clara Ahlenius
Clara Ahlenius

Planeringsarkitekt MSA

Clara Ahlenius

Clara är planeringsarkitekt FPR och utbildad inom fysisk planering med en master i stadsplanering. Hon arbetar med en stor variation av projekt, från strukturarbete och workshops till stadsutveckling och detaljplanering.

Clara är kommunikativ, nyfiken och utåtriktad med en stark drivkraft att göra gott och göra det tillsammans.  

Hon drar sig inte för att ställa de svåra frågorna samtidigt som ett gott skratt alltid lurar runt hörnet. Med hennes bakgrund inom stadsplanering och hennes förmåga att skapa en trivsam atmosfär driver hon projekten framåt utan att släppa blicken på målet.

Kärnkompetenser
Nyckelprojekt
Daniel Larsson
Daniel Larsson

VD, Grundare, Planeringsarkitekt FPR/MSA

Daniel Larsson

Daniel Larsson är delägare och grundare av Urban Minds. Daniel har tidigare arbetet för Stockholm stad där han ansvarat för ett flertal stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt, såsom Annedal, Ulvsunda, Söderstaden, Tele 2 Arena och Slakthusområdet. Daniel agerar som drivande och engagerad part i alla typer av planeringsprocesser. Arbetsmässigt har han sin tyngdpunkt inom projekt-/processledning och aktörssamordning. Genom sin mångåriga erfarenhet av att leda projekt både inom kommun och som konsult, från idé till genomförande, har han bred förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets olika aktörer samt kunskap om hur olika processer och projekt planeras och genomförs för att nå ett önskvärt resultat.

Kärnkompetenser
 • Strategisk rådgivning
 • Projekt- och processledning
 • Aktörssamordning
 • Strukturplan
Nyckelprojekt
Hanna Hällström
Hanna Hällström

Planarkitekt LAR/MSA, Kontorschef, Partner

Hanna Hällström

Hanna Hällström är utbildad landskapsarkitekt med planeringsinriktning. Hon arbetar som planarkitekt och kontorschef på Urban Minds. Hanna har lång erfarenhet av att driva stadsbyggnadsprojekt och arbetar främst med detaljplanering och tidiga skeden.

Hanna arbetar som uppdragsledare i uppdrag med varierande omfattning och komplexitet. Hon brinner för samhällsbyggandets möten mellan människan, platsen och miljön samt de komplexa avväganden som krävs mellan olika intressen för ett lyckat projekt. Hanna har öga för helhetsbilden och drivs av att hitta samband och beroenden i planeringsprocesser kopplat till drivkrafter hos olika parter och möjligheten till värdeskapande i varje projekt.

Hanna är lyhörd och ambitiös vilket gör henne till en uppskattad projektledare och samarbetspart. Hon är engagerad och sprider positiv energi. Hanna trivs bäst i samarbeten med andra och tar ofta rollen som spindeln i nätet både internt på kontoret och externt som projektledare eller deltagare i projekt.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Tidiga skeden
 • Projektledning
 • Strategisk rådgivning
Nyckelprojekt
Joakim Lindmarker
Joakim Lindmarker

Arkitekt MSA, Hållbarhetsexpert

Joakim Lindmarker

Joakim Lindmarker arbetar för hållbara städer och samhällen genom stadsutveckling. Han har arbetat med allt från detaljplaner och gestaltningsprogram till övergripande strategiska planer. Joakim arbetar strukturerat för att se till att hållbarhetsfrågorna behandlas på rätt sätt beroende på plats och skede.

Joakim har stort engagemang för och kunskap om en mängd hållbarhetsaspekter. Han har genom utforskande och iterativa processer i tvärsektoriella grupper hjälpt många projekt att hitta rätt målsättning och angreppssätt för hållbarhet. Joakim har bland annat erfarenhet av att arbeta med strategiskt hållbarhetsarbete, projektledning och -koordinering, forskningssamarbeten, visionsarbete, medborgardeltagande, platsanalyser, gestaltningsprogram och fysisk planering.

Joakim har länge varit engagerad i den svenska miljörörelsen, men sitt intresse för planering hittade han när han jobbade med Arkitekter utan gränser i ett slumområde i Quito, Ecuador.

Kärnkompetenser
 • Strategisk hållbarhet
 • Strukturplan
 • Workshopprocesser
 • Forskning och utveckling
Nyckelprojekt
Johan Böhlmark
Johan Böhlmark

Planeringsarkitekt

Johan Böhlmark

Johan Böhlmark är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar med varierande uppdrag inom tidiga skeden och detaljplanering med primärt fokus på strukturplan och gestaltningsfrågor.

Johans styrka ligger i att i tidigt skede, tillsammans i ett team identifiera ett projekts viktiga planeringsförutsättningar och utmaningar för att sedan översätta dessa till en struktur som förhåller sig till sin kontext, människan och genomförbarhet. Johan jobbar därför ofta och helst från den tidiga idéskissen till att i detaljplanen säkra projektets kvaliteter i bl.a. planbestämmelser och gestaltningsprogram.

Johan är kreativt lagd och har ett gediget intresse för arkitektur och stadsbyggnad inom alla dess skalor. Med ett nyfiket öga för detaljer och helhet hämtar han sin inspiration i miljön omkring sig och tar med sig in i arbetet.

Kärnkompetenser
 • Strukturplan
 • Gestaltning
 • Tidiga skeden
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Johanna Bahador
Johanna Bahador

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Johanna Bahador

Johanna  Bahador är planeringsarkitekt FPR/MSA och är utbildad inom fysisk planering med en master inom landskapsarkitektur. Hon arbetar med varierade plan-, visions och stadsutvecklingsprojekt inom tidiga skeden med fokus på struktur- och gestaltningsfrågor samt detaljplanering.    

Med en utbildning som spänner över flera inriktningar och erfarenhet från arbete med stadsutvecklingsprojekt på arkitektkontor har Johanna en bred kunskapsgrund. Detta är till nytta både för att kunna förstå och hantera  komplexa projekt men också i kommunikationen med olika kompetenser.    

Johanna är strukturerad, engagerad och resultatinriktad men har inga problem att stanna upp och vidga perspektiven. Hon tror starkt på att god stämning och tillåtande klimat i projekten är ett mål i sig och kommer leda till goda resultat och jobbar därför gärna med kreativa idéprocesser.

Kärnkompetenser
 • Strukturplan
 • Gestaltning
 • Tidiga skeden
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt
Johanna Lundberg
Johanna Lundberg

Kreativ chef, Grundare, Planeringsarkitekt FPR/MSA

Johanna Lundberg

Johanna Lundberg är planeringsarkitekt, delägare och grundare av Urban Minds. Johanna har lång erfarenhet av att driva och samordna alla typer av samarbeten, plan- och gestaltningsprocesser samt en rad olika visions- och stadsutvecklingsprojekt i hela landet.

Johanna har genom drivande av gestaltnings- och planeringsfrågor i såväl storstadsmiljöer som inom småstads- och landsbygdsprojekt en gedigen expertis inom urban design och fysisk planering. Hennes fokus ligger främst inom analys av platsen, sammanhanget och stadsbilden, strukturplanervisions- och strategiarbete, gestaltningssamordning och fysisk planering. Johanna har dessutom med särskild framgång arbetat med att integrera kvaliteter i natur- och kulturbygd med nytänkande och attraktivitet i den framväxande staden.

Johanna är nyfiken och kreativt lagt med starkt engagemang inom arkitektur och stadsplanering. Hon riktar ständigt blicken utåt, mot staden, där människor, möten och miljöer fungerar som inspiration till hennes arbete.

Kärnkompetenser
 • Platsanalys
 • Kreativa designprocesser
 • Strukturplan
 • Hållbar urban design
Nyckelprojekt
Julia Karlsson
Julia Karlsson

Planeringsarkitekt MSA

Julia Karlsson

Julia Karlsson är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar med varierande uppdrag med fokus på detaljplanering, stadsutvecklingsprojekt och översiktsplanering. Hon har tidigare kommunal erfarenhet och god insikt i den kommunala verksamheten då hon arbetat med såväl strategiska frågor som bostadsförsörjning, översiktsplanering och detaljplanering.  

Julia är lösningsinriktad och hittar ofta vägar framåt i komplexa projekt. Hon är lyhörd och lägger stor vikt vid  god kommunikation och en öppen dialog inom projekten för att öka förståelsen för processen. Hennes styrka ligger i att förstå helheten och behovet av att rätt frågor kommer in i rätt skede i planeringen.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Strategisk rådgivning och planering
 • Tidiga skeden
Nyckelprojekt
Karolina Wendel
Karolina Wendel

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Karolina Wendel

Karolina Wendel arbetar som planeringsarkitekt på Urban Minds. Med tidigare kommunal erfarenhet är hon främst inriktad på att arbeta med gestaltning inom tidiga skeden i planeringsprocessen, med fokus på detaljplaneprogram, stadsbyggnadsprogram och förstudier. Hon brinner för social hållbarhet och feministisk planering, vilket hon drivit och arbetat med inom både Sveriges Arkitekter och Boverket.

Karolinas största styrka är att få saker att hända. Med nyfikenhet och mycket energi har hon en stor drivkraft att initiera, uppmuntra och driva på nya idéer. Helst och bäst arbetar hon i ett tight team som skapar förutsättningar för deltagarna att briljera inom sina respektive områden. Karolina arbetar ofta och gärna med att anordna workshops, med alltifrån en handfull till hundratalet deltagare.

Utöver stadsplanering är de största intressena musicerande och mönsterskapande - vilka båda är lätta att korsbefrukta med stadens arkitektur, dynamik, sekvenser och liv.

Kärnkompetenser
 • Stadsbyggnads- och gestaltningsprogram
 • Social hållbarhet
 • Gruppledning och processarbete
 • Utbildning
Nyckelprojekt
Karolina Åslund
Karolina Åslund

Planeringsarkitekt FPR/MSA, Partner, Malmö

Karolina Åslund

Karolina Åslund är planeringsarkitekt på Urban Minds och har flerårig erfarenhet från såväl kommunal som privat verksamhet. Karolina har sin arbetsmässiga tyngdpunkt inom fysisk planering där hon som ansvarig och samordnande planarkitekt har drivit utvecklingen av flera  stora stadsdelar och kommunikationsprojekt. Hon har även arbetat med processledning och samordning av utredningar och genomförandefrågor. Under sin tid på kommunen har Karolina erfarenhet av att arbeta nära den politiska ledningen och kommunmedborgarna.

Karolina har gedigen kunskap inom detaljplanering, PBL och projektledning samt har stor vana av att samordna olika kompetenser och aktörer.  

Karolina uppskattar att arbeta i team och hittar sin energi i mötet med nya människor och kompetenser. Variationen av utmaningar och frågor som uppstår i utvecklingen av staden är något som ger engagemang och nyfikenhet till varje projekt.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Projektledning
 • Strategisk rådgivning
Nyckelprojekt
Kristin Magnusson
Kristin Magnusson

Samhällsplanerare, Projektledare

Kristin Magnusson

Kristin Magnusson arbetar främst med strategisk och översiktlig planering samt rådgivning och processledning i såväl detaljplaneskede som tidigare skeden.

Kristin har en kombinerad planerar- och civilingenjörsbakgrund med erfarenhet av planering och processledning inom såväl kommunal som privat sektor. Detta ger henne en särkild förståelse för deltagande aktörer i stadsbyggandets tidiga skeden och avgörande strategiska beslut. Att hitta gemensamma incitament och medla i komplexa stadsbyggnadsprojekt har därför blivit hennes fokus. Hon tror på hållbarhet och kvalitet i stadsbyggande genom tätare samarbete och ökad förståelse mellan deltagande aktörer.

Kristin är en socialt lagd tänkare som tycker om att utmanas och att utmana invanda hjulspår. En konstnärssjäl med civilingenjörsbakgrund som gillar när det går fort i backen eller lutar lite extra på sjön. Hon hämtar energi i kreativa processer och i samarbeten med andra.

Utbildning

Kärnkompetenser
 • Strategisk planering och rådgivning
 • Översiktsplanering
 • Aktörssamordning
 • Process- och projektledning
Nyckelprojekt
Mats Åberg

Planeringsarkitekt

Mats Åberg

Mats är planeringsarkitekt på Urban Minds och arbetar främst med detaljplaneuppdrag men även i struktur- och visionsarbeten. Han har mångårig erfarenhet från arbete på kommun och som konsult. Mats drivs av att få vara med och hitta vägar fram där god stadsbyggnad och genomförbarhet går hand i hand, allra helst samtidigt som vi vågar pröva nytt. Han har till exempel drivit arbetet med ett av de första p-tal noll-husen i Stockholms län och tagit fram ett gestaltningsprogram genom riktad dialog med unga tjejer.

Genom sin varierade erfarenhet av olika typer av projekt har Mats stor förståelse för de drivande krafterna inom stadsbyggnad och en utvecklad förmåga att vägleda och göra avvägningar genom processen. Han trivs bra i sociala sammanhang och bidrar gärna till att skapa en god och produktiv stämning med sikte mot en vacker framtid. Vid sidan av jobbet fantiserar han om tid och rum och Brynäs nästa SM-guld.

Kärnkompetenser
 • Detaljplanering
 • Gestaltningsprocesser
 • Tidiga skeden
 • Strategisk rådgivning
Nyckelprojekt
Mia Hasslebrant
Mia Hasslebrant

Kontorsansvarig

Mia Hasslebrant

Kärnkompetenser
 • Administration
 • Kontor-och projektstöd
Nyckelprojekt
Niklas Robbe
Niklas Robbe

Planeringsarkitekt FPR/MSA, Partner

Niklas Robbe

Niklas Robbe är planeringsarkitekt på Urban Minds och jobbar främst med processledning och detaljplanering. Niklas har arbetserfarenhet från både den kommunala och privata sektorn och trivs bäst i rollen som samordnande länk mellan dessa.

Niklas har ansvarat för ett flertal stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt och har en bred förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets olika aktörer samt kunskap om hur olika processer och projekt planeras. Med hjälp av sin sociala kompetens och tekniska kunnande hittar Niklas ofta nya vägar framåt som både löser upp svåra processknutar och utvecklar projekten ytterligare.

Niklas är nyfiken och älskar att upptäcka nya städer och platser. Om platsen dessutom har en historisk koppling blir utflykten lätt en heldag.

Kärnkompetenser
 • Strategisk rådgivning
 • Projekt- och processledning
 • Aktörssamordning
 • Detaljplanering
Nyckelprojekt