Storängen etapp 2 och 4

Storängen etapp 2 och 4

No items found.

Från industriområde till utökad centrumbebyggelse med ekosystemtjänster

Centrala Huddinge ska utvecklas med omkring 5000 nya bostäder. En viktig del i detta är omvandlingen av det gamla industriområdet Storängen. Urban Minds har arbetet med två etapper som omfattar cirka 3000 bostäder i flertalet bostadskvarter där den nya strukturen utgår från den nuvarande industriella med raka matargator och ett uppbrutet och brokigt inre.

Plats
Huddinge
Beställare
JM, HSB, Nordr, Skanska, Svanberg Sjögren, Järntorget, Vincero
Samarbete
Huddinge kommun, ÅWL arkitekter
Uppdrag
Projekt- och processledning, detaljplanehandlingar och gestaltningsprogram
Fas
Detaljplan
Innehåll
Stadsomvandlingsprojekt med cirka 3000 bostäder, parker, torg och verksamheter i två etapper
Team
Niklas Robbe, Daniel Larsson, Julia Karlsson, Kristin Magnusson, Johanna Bahador, Kimberly Disley, Joakim Lindmarker
År
2018 -

Bostäder istället för störande verksamhet

Urban Minds har arbetet med två etapper som omfattar cirka 3000 bostäder i flertalet bostadskvarter där strukturen utgår från den nuvarande industriella med raka matargator och ett uppbrutet och brokigt inre.

När Urban Minds påbörjade sitt uppdrag höll byggandet inom den första etappen på att färdigställas, och det fanns ett behov av att samordna fortsatta processer i kommande etapper. Detta innebär bland annat att se till att rätt kompetenser och personer finns på plats vid rätt tillfälle. Urban Minds har agerat processledare och samordnare samt länk mellan exploatörer och kommun. Vi har i lyhörd dialog agerat vi för att underlätta processen och hitta lösningar som gagnar alla parter.

Vi har även tagit fram gestaltningsprogram för området och hjälpt kommunen med framtagandet av planhandlingar.

Vi är vana att hantera de utmaningar som finns i ett omfattande projekt som detta. Storängen är ett aktivt industriområde med störande verksamheter på gammal sjöbotten. Aspekter som skyfallshantering, goda bostadsförhållanden, buller och mobilitetslösningar är några av de viktigaste frågorna som planen ska hantera.

Typ
Strategisk rådgivning, fysisk planering
Strukturplan, bild: ÅWL Arkitekter
Strukturplan, bild: ÅWL Arkitekter
Plankarta (antagande)