Ribban

Ribban

No items found.

Plats
Nyköping
Beställare
ABB (genom Svefa) och Kungsleden
Samarbete
Jennie Brundin AB, Nyköping kommun, Pörner+Pettersson, Nivå Landskapsarkitektur, Sweco, Tyréns, Brandskyddslaget m.fl.
Uppdrag
Förstudie, strukturplan, gestaltningsprogram, projektledning, samordning, detaljplanering
Fas
Förstudie och detaljplan
Innehåll
Cirka 240 nytillkommande bostäder och större omdaning av vägnät samt utveckling av grundskola i befintlig byggnad, verksamhetslokaler, mobilitetshus och idrottshall
Team
Niklas Robbe, Karolina Åslund, Johan Böhlmark, Julia Karlsson, Anna Kika
År
2020 -
Typ
Stadsutveckling, fysisk planering, strategisk rådgivning