Stockrosen

Stockrosen

No items found.

Plats
Nyköping
Beställare
Bolite
Samarbete
Arkitema, Nyköping kommun
Uppdrag
Detaljplanehandlingar
Fas
Detaljplan
Innehåll
Detaljplanen för Stockrosen 7 och 11 möjliggör för en omvandling från nuvarande industriändamål till bostadsändamål med en variation av bostadsalternativ och äldrevård samt andra funktioner så som kontor och centrumlokaler.
Team
Niklas Ljungberg, Johanna Bahador, Kristin Magnusson
År
2019 - 2021
Typ
Fysisk planering