Urbana stråk

Urbana stråk

No items found.

Plats
Stockholm
Beställare
Stockholm stad
Samarbete
Uppdrag
Projektledning
Fas
Översiktsplan
Innehåll
Utredning om förutsättningarna för att omvandla trafikleder till stadsgator
Team
Daniel Larsson, Peter Lindroos
År
2015
Typ
Strategisk rådgivning