Tunagård

Tunagård

No items found.

Stationsnära stadsutveckling

Precis invid Tunagårds station, strax utanför Åkersberga, omvandlas ett tidigare industri- och verksamhetsområde till ett stadsmässigt bostadskvarter i 3-5 våningar. Bebyggelsen är stationsnära och kvarteret är långsmalt längs Roslagsbanans sträckning. Utöver ett breddat utbud av bostadstyper till området så tillför omvandlingen ett torg med lokaler intill Tunagård station.

Plats
Österåkers Kommun
Beställare
JM AB
Samarbete
Uppdrag
Projektledning, detaljplan
Fas
Detaljplan
Innehåll
Cirka 150 bostäder i flerbostadshus om 3-5 våningar samt lokaler för verksamheter invid torg
Team
Niklas Robbe Kimberly Disley
År
2020-2022
Typ
Fysisk planering, Stadsutveckling