SSSB

SSSB

No items found.

Plats
Stockholm
Beställare
Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB)
Samarbete
Pörner+Pettersson, Brandskyddslaget, Ypoons
Uppdrag
Strategisk rådgivning, planeringsunderlag och tidiga skisser
Fas
Tidigt skede
Innehåll
Team
Karolina Åslund, Daniel Larsson, Hanna Hällström, Caroline Björk Novak, Anna Kika, Johan Böhlmark, Alexander Öhgren, Kristin Magnusson, Joakim Lindmarker
År
2015 - 2020
Typ
Strategisk rådgivning, stadsutveckling