Söderhöjden

Söderhöjden

No items found.

Plats
Järfälla
Beställare
Järfallahus
Samarbete
Bernow arkitekter, Järfälla kommun
Uppdrag
Volymstudie/förstudie, gestaltningsprogram och detaljplan
Fas
Detaljplan
Innehåll
Cirka 280 nya bostäder varav 50 avsatta för studenter tillskapas en ny stadsmiljö med nya kategorier av bostäder som ska verka för att minska trångbohet och variera boendebeståndet
Team
Niklas Ljungberg, Johanna Lundberg, Kimberly Disley
År
2016 - 2020
Typ
Fysisk planering