Rosenhill

Rosenhill

No items found.

Plats
Huddinge
Beställare
Cohen Fastigheter
Samarbete
WUSP
Uppdrag
Strukturplan
Fas
Detaljplan
Innehåll
Nyexploatering med tätare bebyggelse i form av gruppbebyggda småhus och flerbostadshus
Team
Johanna Lundberg, Hanna Hällström, Anna Kika
År
2016
Typ
Stadsutveckling