Hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

Hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

No items found.

Plats
Beställare
SLU och Viable cities
Samarbete
SLU, Uppsala Kommun, Malmö Stad, Fastighetsägareförening Sofielund, Rosendal Fastigheter, LINK Arkitektur AB, Lindroos Arkitektur, Tengbom Arkitekter och WSP Sverige
Uppdrag
Partner i forskningsprojekt
Fas
Forskningsprojekt
Innehåll
Utforska hur de två styrstrategierna nudging och medborgardeltagande kan kombineras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hållbara livsstilar
Team
Joakim Lindmarker
År
2018 -
Typ
Strategisk rådgivning, akademi