Gottsunda

Gottsunda

No items found.

Plats
Uppsala
Beställare
Uppsala kommun
Samarbete
Kjellander Sjöberg
Uppdrag
Strukturplan samt underlag till planprogram
Fas
Planprogram
Innehåll
Team
Daniel Larsson, Caroline Novak, Betty Laurincova
År
2018
Typ
Stadsutveckling