Fregattvägen

Fregattvägen

No items found.

Plats
Gröndal
Beställare
Stockholm Stad
Samarbete
FritzellPantzar Ark Land LA
Uppdrag
Samordning och framtagande av underlag till detaljplan
Fas
Detaljplan
Innehåll
Ca 150 nya bostäder i flerbostadshus samt en ny angöringsgata. Varsamt placerade i natur
Team
Caroline Björk Novak, Johanna Bahador, Clara Ahlenius
År
2023 -
Typ
Fysisk planering