Bjussiga Bjärred

Bjussiga Bjärred

No items found.

Framtidens Bjärred ger mer än det tar

Vi har skapat ett tävlingskoncept för utveckling av framtidens Bjärred som är attraktivt, hållbart och innovativt. Vi vill i framtidens Bjärred skapa en bjussig struktur som skapar närhet, med ett kvalitativt innehåll, byggt genom engagemang. En struktur som ger tillbaka mer till platsen än det tar.

Plats
Lomma
Beställare
Lomma kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter
Samarbete
Urbio, TIP
Uppdrag
Öppen arkitekttävling, strukturplan och hållbarhetsstrategi
Fas
Tidigt skede
Innehåll
Blandad bebyggelse med cirka 900 bostäder, förskola, äldreboende, 3 mobilitetsnoder, parkområde och lokaler
Team
Johanna Lundberg, Anna Kika, Johan Böhlmark
År
2018

Bjussiga grannskapsenheter

Urban Minds har i nära samarbete med Urbio och TIP tagit fram ett tävlingskoncept, hållbarhetsstrategi och strukturförslag för utveckling av framtidens Bjärred som är attraktivt, hållbart och innovativt.

För att hållbarhet ska vara attraktivt och inte upplevas som en begränsning tror vi att den måste vara bjussig – det ska vara lätt och roligt att göra de rätta valen! Vi tror att närhet är attraktivt. Genom att ta tillvara platsens förutsättningar, förädla och bjuda på nya funktioner och strukturer ger vi förutsättningar för att öka livskvaliteten lokalt. Men det räcker inte att bara anpassa sig tillplatsen – vi tror att vi måste lära oss från platsen. Hur kan ett plus ett bli tre? Vi tror att ett generöst förhållningssätt ger mervärden – att bjussa lönar sig!

Den bjussigaste strukturella förutsättningen vi kan skapa tror vi är närhet tillhållbara val. Utifrån tidigt fastslagna mål och platsens inneboendeförutsättningarna har vi försökt sammanställa de fyra viktigaste ingredienserna för framtidens Bjärred.

+ Närhet till blågrönska
Max 200 meter till ett ställe där jag kan njuta av omväxlande natur och/eller vatten.

+ Närhet till matproduktion
Max 200 meter till en plats där något växer som jag kan äta.

+ Närhet till hållbar mobilitet
Max 200 meter till kollektivtrafik eller ett fordon som inte är en privat bil eller cykel.

+ Närhet till stadskvaliteter
Max 200 meter till en trevlig plats där jag kommer träffa andra människor och njuta av stillhet eller aktivitet.

När dessa fyra kvaliteter finns så nära för alla, så bjuder strukturen de bästa förutsättningarna för ett hållbart Bjärred. En mångfald av människor som använder sin ort till mer än en sak ökar också resiliensen, Bjärred får fler ben att stå på!

Huvudelementen i spelplanen

+ En sammanhållen stadsstruktur med delande och lokala grannskapsenheter.

+ Länkande grönstruktur, korskopplande allaktivitetsstråk och blågrönska.

+ Utvecklande odlingskvarter med matproduktion och pedagogisk verksamhet.

+ Kulturhistorisk landsväg och identitetsskapande entré med Tegelbruket och Kulturparken (mobilitetshus).

Typ
Stadsutveckling
Strukturplan
Strukturplan
Matris för hur ett hållbart innehåll kan fyllas på ett flexibelt sätt