Drevern

Drevern

No items found.

Plats
Stockholm
Beställare
Genova Property Group
Samarbete
Stockholm stad, Ramböll, Kod arkitekter, White arkitekter
Uppdrag
Mål- och visionsarbete, strukturplan och samordning
Fas
Strukturplan och detaljplan
Innehåll
Cirka 480 bostäder och tillskott av handel, centrumverksamheter, äldreboende, förskola och park. Utvecklingen innebär också omvandling av Gamla Tyresövägen till en stadsgata
Team
Caroline Björk Novak, Anna Kika
År
2020 - 2021
Typ
Stadsutveckling, fysisk planering