Bergsbrunna

Bergsbrunna

No items found.

Plats
Uppsala
Beställare
Uppsala kommun
Samarbete
Uppsala kommun
Uppdrag
Möjlighetsutredning, volymstudie och exploateringskalkyl
Fas
Tidigt skede
Innehåll
Ett framtida kommersiellt centrum, ett CBD, med kontor samt flera funktioner såsom bostäder, service, hotell, regionsjukhus, skola, kultur, park, kollektivtrafik, rekreation
Team
Daniel Rogat, Anna Kika, Joakim Lindmarker
År
2021 -
Typ
Strategisk rådgivning, stadsutveckling